Enterprise flex rate

Flex Rate

Riječ je o usluzi takozvanog mjesečnog odnosno višemjesečnog najma vozila.

Enterprise Flex Drive omogućuje da dobijete automobil s fiksnom mjesečnom cijenom i zadržite onoliko dugo koliko vam je stvarno potreban. Radi se o najmu na „otvoreni datum“ – minimalni period trajanja je mjesec dana, a ugovori se automatski obnavljaju svakih 30 dana.

Budući da ne postoji unaprijed definirani datum završetka najma, on traje dok kupac ne obavijesti Enterprise da želi prekinuti uslugu.

Mjesečni najam
Entarprise Flex Drive može koristiti svatko, ali namijenjen je prvenstveno pojedincima i malim tvrtkama. U ponudi su moderni i uščuvani automobili: Skoda Fabia, OpelAstra, Suzuki Vitara 4×2 te Suzuki Vitara 4×2 Automatic. Vozila su uredno održavana i nisu starija od tri godine.

Flex Drive je usluga koja se temelji na mjesečnoj pretplati. Prije preuzimanja vozila, osim prve najamnine, plaća se i početna naknada za pretplatu koja je jednaka iznosu dvije mjesečne najamnine, a ako je auto u vašem najmu 18 mjeseci bez prekida, naknada za pretplatu vam se u cijelosti vraća. Mjesečna cijena najma cijelo vrijeme ostaje ista, ona je fiksna bez obzira na sezonu, što je velika prednost u odnosu na klasičnu uslugu mjesečnog najma koju već godinama nude rent-a-car tvrtke.

Šta je uključeno u cijenu?

Tip vozila

Kako bismo što bolje pristupili vašem upitu potrebno nam je čim više informacija o željenom tipu vozila, kilometraži i dužini najma. Cijena najma uvelike ovisi upravo o tim podacima te su nam potrebni prilikom obrade vašeg upita.