Asistencija na cesti

Pomoć na putu

Usluga pomoći na cesti, koja je dostupna 24 sata dnevno pozivom na besplatni broj, uključuje osiguranje mobilnosti i pomoć u svim situacijama kad niste u mogućnosti normalno koristiti vaše vozilo u najmu pokriveno našim uslugama.

Usluga pomoći na cesti dostupna je u istom obujmu pokrića, bez obzira na marku vozila.

KONTAKT

Enterprise Car Rental
Ul. Kranjčevićeva bb
71000 – Sarajevo, Bosna i Hercehovina

E-mail: sales@enterprise.ba
Telefon: +387 33 555 255